is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALCEDIXIDiE.

vormige spitse snavels, nogal lange, spitse vleugels en middelbaar ontwikkelde of zelfs eenigszins korte staarten. De pooten

zijn uiterst klein, de teenen anisodactiel, de zolen opmerkelijk plat, de vierde teen voor meer dan de helft der lengte aan den derden teen verbonden en de tweede teen voor het basis derde gedeelte.

In lichaamsgrootte varieeren onze K. vanaf eene Spcrmophila lineata tot eene gewone Duif. Alle heeten in de kolonie Visiman, d. w. z. Visschers, maar bij de Indianen dragen de meeste soorten elk een afzonderlijken naam.

Bij onze K. staan de vederen aan de onderdeelen dicht op elkander; de buik is onbevederd, doch min of meer met

eene laag dons bedekt; over de vederen ligt eene opmerkelijke olielaag evenals bij typische Watervogels; de huid is nogal stevig en aan den hals uiterst elastisch; dikwijls bevindt zich eene vetlaag tusschen huid en vleesch.

K. worden inzonderheid in de lagere, waterrijke streken aangetroffen, maar wagen zich ook wel gedurende de regenseizoenen tamelijk diep in het binnenland. Gewoonlijk zitten ze nogal rechtop en met ingetrokken hals eenzaam op een boomstronk of afhangenden tak over het water. De kleinere soorten ziet men meermalen onder bruggen; vandaar dat ze in Demerara Bottom-bridge heeten.

Stil zittende of hunne staarten op en neder bewegende, beloeren K. met scherpen blik het water om zoodra ze een vischje bemerken, met een vaart naar omlaag te schieten om de prooi meermalen een eindje onder water te vervolgen. Zeer zelden wordt het doel gemist. Hun geheele lichaamsbouw is

Snavels: x. Ceryle inda ; 2. C. americana; 3. C. superciliosa.