is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AGYRTRIA.

A. v. broedt min of meer het geheele jaar door, maar vooral gedurende het groote regenseizoen. Gelijk te voren beschreven, zijn de nestjes heel artistiek op horizontale, schuin oploopende takken of zelfs meermalen dunne twijgjes gezadeld, en gelijken veel op kleine kopjes met naar binnen gebogene randen. De 2 eieren varieeren niet veel, maar hebben dikwijls een nogal ovalen vorm. M. afm. 12X9 m.M.

A. maculicauda, Gould.

„Naar mijne meening, en ook die van andere natuuronderzoekers, is deze soort identisch met de voorgaande, hoewel de staart er misschien groener uitziet. Tot nu toe kent men slechts één exemplaar door Schomburgk in Eng. Guiana verzameld. Noch Whitely, noch Ouelch troffen ze later aan.

A. nitidicauda, Elliot.

A. nigricauda, Elliot.

A tephrocephala, Vieill. = A. albiventris, Lcss.

„Exemplaren van de gewone Emerald Kolibries, A. viridisstma, werden in Engeland geidentifïeerd als A. albiventris Lcss., kenbaar aan zuiver witte in plaats van wit getipte, grijsachtige dekv. ond. d. st. Maar het verschil is zoo uiterst gering, dat ik niet in staat ben het uit te maken, hoewel ik honderden en honderden Emerald Kolibries heb nagezien, die in afmeting meermalen onderling opmerkelijk verschilden, doch ontwijfelbaar tot een en dezelfde soort behoorden. Ook de tint der dekv. ond. d. staart varieert; hoe meer de grijze basis der vederen bloot komt, hoe grijzer de tint van het geheel wordt. Vooral is dit het geval met geprepareerde huiden, want gelijk te voren aangehaald, is het bijna onmogelijk een klein kolibriehuidje met onbeschadigde dekv. ond. d. staart op te maken. Tevens dient opgemerkt, dat de taxidermist de uitgevallen vederen meermalen met behulp van lijm vervangt door andere, die niet altijd aan dezelfde kolibriesoort behooren. En wiens oog is scherp genoeg dit dadelijk te ontdekken?