Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

talrijk in de lagere zwampachtige streken aangetroffen, de mannetjes echter wel vijfmaal zoo talrijk als de wijfjes. In levenswijze verschillen ze niet van de voorgaande soort; alleen zijn de nestjes van buiten dikwijls met meer mos versierd, maar de eieren kunnen niet van elkander onderscheiden worden.

AVOCETTULA, REICHENB.

A. recurvirostris, Sw.

Bov.d. donker glanzend grasgroen, bovenkop doffer; keel en borst min of meer schitterend groen; middenbuik zwart; flanken en crissum groen getint; middelste rectrices donker bronsgroen, overige koperachtig purper en van onder vurig koperrood; snavel zwart. ^ Ond.d. \yit met eene zwarte middenlijn; nekzijden en flanken glanzend groen; buiten-rectrices blauwzwart met witte tippen. Jong J' Ongeveer als het wijfje, maar de basis der buiten-staartp. van onder aan de binnenvlag vurig koperachtig rood; het groen aan de keel verschijnt eerst in het midden en verspreidt zich dan over het witte gedeelte aan elke zijde. L. 9» ■ 5'^' sn. 1.9. Geogr. dist. De Guiana's. Lok. dist. Woudrijke stieken.

„Yuurstaartjes, eng. Fiery-tailed Avocets, fr. Colibris a queue rouge, hebben opwaarts gekeerde snavels en van onder koperachtig vuurroode staarten. De wijfjes en jongen daarentegen zien er wel wat uit als die der voorgaande twee soorten.

V. worden nogal zeldzaam in de lagere zwampachtige streken aangetroffen, hoewel ze in het binnenland talrijker voorkomen.

CHRYSOLAMPIS, BOIE.

C. mosquitus, L. = Le Rubic-topaze, Bttjff. — Oiscau Mouchc a gorge topaze de Cayennc = Trochilus moschitus, Cab. in Schomb. Reis.

. Bov.d. donkerbruin, donkerder aan het voorgedeelte v. d. rug; kruin, achterkop en achternek schitterend robijnrood; keel en borst schitterend topaas-oranje; abdomen zwartachtig bruin; crissum en staart kastanjerood met zwarte tippen aan de rectrices; snavel zwart. ^ Bov.d. groen met eene bronskleurige tint aan den

Sluiten