is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achternek; kopzijden en ond.d. witachtig, borst donkerder, dekv. ond. d. st. bijna wit; middelste rectrices bronsgroen, overige purperzwart met witte tippen. Jong Ongeveer als het wijfje; de schitterende vederen verschijnen eerst aan de keel en dan aan den bovenkop enz. L. 9, vl. 5.7, st. 3.3, sn. 1.9. Gcogr. dist. Tropisch Amerika, van af Brazilië tot de Guiana's, de vallei der Amazone, Trinidad en Columbia. Lok. dist. "Woudrijke streken.

„Oppervlakkig beschouwd bezit het Robijnkopje of Topaasborstje, eng. Rüby and Topaz Hummer, fr. Oiseau Mouche a gorge topaze, eene doffe tint en alleen in zekere lichten worden de schitterend robijn- en topaaskleurige vederen aan kop en keel zichtbaar.

In de lagere intermangrove terreinen komen R. nogal dikwijls voor, doch worden zelden waargenomen. Hunne levenswijze verschilt overigens niet van de Mango-kolibries. Bij de Arowakken staan ze bekend als Honabiemietie.

C. m. broedt vooral gedurende het groote regenseizoen. Het nestje komt overeen met dat van Ixwipornis, maar is dieper en wordt niet op een tak gezadeld, doch tusschen de gaffelvormige spreiding van twee naar boven loopende takjes vastgehecht, zoodat het nestje er min of meer kort peperhuisvormig uitziet. De 2 eitjes zijn iets grooter dan die van Lamporuis violicaitda. M. afm. 14X9 m.M.

PSILOMYCTER, HARTERT.

P. theresiae, Da Silva = Polytmus viridissimus, Cat. Birds Br. Mus.

0 Bov.d glanzend bronsachtig grasgroen, bovenkop doffer; ond.d. schitterend licht grasgroen; staart geheel schitterend groen; bovensnavel bruinachtig zwart, ondersnavel, uitgezonderd de tip, vleeschkleurig. O Ond.d. doller van tint; dek\. ond. d. st. groen; tippen der buiten-rectrices wit. I.. 9 3, vl. 5.8, st. 3.3, sn. 2. Gcogr. dist. Venezuela en de Guiana's. Lok. dist. Vooral de lagere streken.

„Schitterstaartjes of Theresia's Kolibries, eng. (ireen-tailed Hummers, fr. Colibris a queue verte, gelijken wel wat op gewone Schitterborstjes, maar zijn dadelijk kenbaar aan hunne geheel schitterend groene staarten.