is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CEPHALOPTERUS.

dat het aantal K. K. vermindert of tenminste men hoort ze zelden; denkelijk hebben de paren zich dan in het diepste der wouden teruggetrokken, teneinde hun geslacht voort te planten.

CEPHALOPTERUS, GEOFFR. ST. HIL.

C. ornatus, Geoffr. = id., Cab. in Schomb. Reis.

cf Geheel zwart met een metaalgroenen glans aan kuif, rug en keelzak ; schachten der voorkoppluimen wit; keellel 7.5 tot 15 cM. lang en tevens dicht bevederd; snavel donker loodkleurig; pooten zwart. O Ongeveer hetzelfde, maar iets kleiner en bruinachtig zwart van tint; keellel weinig ontwikkeld en kort. L. 45, vl. 27.5, st. 17*5* Geogr. dist. De Guiana's en het dalgebied der Amazone, zuidwaarts tot Matto-Grosso en Bolivia en westwaarts tot Peru. Lok. dist. Het binnenland.

„Drakenvogels of Parasol vogels, eng. Umbrella Birds, zijn nauw verwant aan de Kalf-Kotinga's, doch waar bij deze laatste de kop en kin geheel naakt zijn, is bij den D. de bovenkop versierd met een wel bijna 13 centimeter in diameter metende, op eene parasol gelijkende kuif, terwijl een dichtbevederde, dikwijls 15 centimeter lange en ongeveer 3 en meer centimeter breede lel of elastische zak aan de keel hangt. Drie soorten D. zijn bekend, verspreid over de wouden van af Centr. Amerika tot de Amazone. Bij eene soort, C. pcnduligcr uit Ecuador, bereikt de keelzak eene lengte van bijna 33 centimeter.

„Het geluid van den D. klinkt langgerekt, fluitend en ten gevolge van het klinkend of weerkaatsend vermogen van den keelzak zeer luid en helder. Onder het voortbrengen der geluiden wordt de groote, breede kuif hoog opgericht.

N.B. Volgens Salvin gaat het geluid van den D. niet gepaard met eene opzwelling van den keelzak. Eéne soort D. heeft zelfs de gewoonte de keellel op te rollen, zoodat zij er uitziet als eene roos. Ook van den Campenero beweert de heer S., dat de koplel niet in verband staat met den snavel en dus niet met lucht kan gevuld raken, hetgeen evenwel geheel onjuist is. S. maakte zijne gevolgtrekking na sectie van de lellen bij geprepareerde huiden.

,,In de kolonie, evenals in Demerara, schijnt de D. bijna niet bekend, doch is reeds meermalen waargenomen in de hooge wouden van het binnenland.

12