is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rivieren of kreken in het binnenland aantreft. En dat vooral in het lage struikgewas, doorgaans bij paren, snel van den eenen naar den anderen tak springende.

N.B. Behalve de hierboven aangehaalde soorten zijn er op het Amenkaansche vasteland nog andere fraaie Manakins zooals P. velulina, een zwart vogeltje met een blauw kapje, P. ca-ruleocapilla met een blauw kapje en stuit van dezelfde kleur, P. rubricapilla met een karmozijnrood kapje enz. enz.

NEOPIPO, SCL. ET SALV. N. cinnamomea, Laur.

Ad. Bov.d. helder geelachtig roodbruin; kop en nek donkergrijs; kruinvlek geel of oranjegeel; ond.d. eenigszins lichter van tint; keel min of meer grijs; snavel en pooten licht bruin. L. 9. vl. 5-3. «. 3-8. Geogr. dist. Het dalgebied der Amazone en de Guiana's. Lok. dist. Het binnenland.

„De Kaneelbruine Manakin, eng. Cinnamon Manakin, fr. Manakin brun, behoort tot onze zeldzame soorten uit het binnenland. Hij heeft een naar verhouding kleiner, meer zijdelings samengedrukten snavel dan de typische Pipras. Ook het vederkleed van beide seksen verschilt niet en is grootendeels bruin van kleur.

N.B. Van het geslacht Macharoplerus, w.o. de fraaie Af. regtihts met groenen rug, witten buik en scharlakenrooden bovenkop, zijn tot nu toe geen soorten in de Guiana's aangetroffen, hoewel reeds bekend uit Brazilië, Columbia enz*

CHIROXIPHIA, CAB.

C. pareola, L. = id., Cab. i?i Schomb. Reis.

rj' Geheel zwart; mantel blauw; kuif karmozijnrood; snavel zwartachtig; pooten geel. 9 Olijfgroen, ond.d. lichter van tint en geelachtiger. L. II.5, vl. 7. st. 4.8. Geogr. dist. De Guiana's, de Beneden-Amazone, Ecuador, Brazilië en Bolivia. Lok. dist. Vooral het binnenland.

„De Blauwmanteltjes of Blauwrug Manakins, eng. Bluebacked Manakin, fr. Manakin a dos bleu, hebben naar verhouding