is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheiden worden. Bij de M. S. is de snavel echter van ontwikkelder borstelharen omgeven. Tevens ziet de rug er minder bruin uit en zijn de onderdeelen geler van tint.

„De M. S. bewoont bij voorkeur ae mangrove bosschen langs de oevers van rivieren en kreken tot zoover het getij reikt. Zijn geluid klinkt ongeveer als

kê kü kê.

S. c. broedt vooral gedurende het kleine droge seizoen. Het komvormige

nestje van worteltjes, sprietjes enz. meei Kopvanserpophaga candata. omstreeks 5 of 6 c.M. in doorsnede en

wordt doorgaans zelden hooger dan 2 tot 4 meters van den grond af, in de Parwa-boomen gebouwd. Het wijfje legt 2 ten naastenbij glanslooze, breed ovale, rondachtige, zuiver witte eieren. M. aftn. 18 X 14 m.M.

N B De M. S. is geen tvpisclie soort van het geslacht Serpophaga, want aan <li n bovenkop ontbreekt eene witte kruinvlek, hoewel de vederen dicht op elkander staan. Even goed zou men de soort onder het geslacht Myiofatü kunnen rangschikken.

Subfam. der ELAINEINCE.

Genera.

A. Snavel sterk zijdelings samengedrukt; borstelharen bij den snavelwortel bijna niet ontwikkeld of geheel ontbrekend.

a Geen kruinvlek aan den bovenkop.

* Vleugel langer dan 5-5 C-M.

„Snavel zeer dun aan het endgedeelte en bijna zonder borstelharen bij den snavelwortel; staart korter.

MIONECTES, CAB.

„Snavel als voren, borstelharen echter duidelijker.

LEPTOPOGON, CAB.

„Snavel van boven gezien breeder, min of meer driehoekig, borstelharen bij den snavelwortel bijna niet ontwikkeld.

. MYIOPATIS, CAB. ET HEINE.