is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In mijne collectie bevinden zich ± 100 eieren van den L. T., verzameld in tien jaren. Maar geen der exemplaren komt overeen met de eieren van Pitangus sulphuratus. Ook de nesten zijn plat en komvormig, niet rond, zooals Schomburgk vermeldt. De eieren gelijken meer op die der Myiarchi, en komen geheel overeen met wat Nehrkorn als de eieren van Empidonomus varius aangeeft.

Evenals bij Legatus albicollis is het mij onbegrijpelijk, hoe zoo'n gewone vogel als de L. T. tot zulk eene onjuistheid kan aanleiding geven, hoewel de mogelijkheid bestaat, dat het verschil tusschen de eieren, in verschillende lokaliteiten verzameld, zeer groot kan zijn.

„Zoowel de Zwamp Grietjebie's, de Marechaussee Grietjebie's en de Gewone Grietjebie's, worden zelden of nooit in het oerwoud aangetroffen. Zoodra men echter begint met openkappen en grondjes aanleggen, verschijnen ze in menigte, te zamen met Blauwvogeltjes, Kieng's en Tontolies.

P. parvus, Pelz.

Ad. Bov.d. donker olijfkleurig met eenige, onduidelijke zwartachtige vlekjes; kop zwart; voorkop wit, evenals de duidelijke wenkbrauwlijnen tot aan den achterkop ; kruinvlek geel; vleugels en staartp. zwartachtig bruin met witachtige randjes ; ond.d. helder geel; snavel en pooten zwart. L. 15, vl. 8.3, st. 6.8. Gcogr. dist. Brazilië, de Beneden-Amazone en de Guiana's. Lok. dist. Vooral de binnenlanden.

„De Geelkeel Tiran, eng. Yellow-throated Tyrant, bezit dezelfde gele onderdeelen als de voorgaande soorten, maar mist de witte keel. Hij is tevens veel zeldzamer en komt slechts bij uitzondering in de intermangrove terreinen voor. Zijn geluid zou klinken als kai-ke-ke.

MYIODYNASTES, BP.

M. audax, Gm. = Lc Gobc-mouchc taclicté dc Caycnne, Dattb. = Scaphorhynchits a. Cab. in Schomb. Reis.

Ad. Bov.d. grijsachtig met zwarte schachtvlekken ; kruinvlek helder geel; lora en oogomtrek zwart; vleugels zwartachtig, met smalle roodbruine zoomen aan