is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boomen. Zijn voedsel bestaat, gelijk de naam aanduidt, grootendeels uit torren. Zijn geluid klinkt als een duidelijk ke-jeejee-jee, en gaat dikwijls vergezeld van snavelgeklapper.

M. p. broedt omstreeks den grooten regentijd. Het nest zou dikwijls tusschen de stelen van palmbladeren gebouwd worden. De 2 of 3 eieren zijn bijna glansloos, roomkleurig met groote, roodbruine en lilagrijze vlekken, vooral om het stompe end der schaal. M. afin. 30 X 21 m.M.

MUSCIVORA, CUV.

M. regia, Gm. = Onychorhynchus r. — Myiarchus coronata, Cab. in Schomb. Reis. = Tyran hupt' de Cayenne, Daitb.

Ad. Bov.d. donker olijf bruin niet een geelachtigen band over de stuit en eene groote, als een waaier dwars over de kruin uitgespreide kuif, bestaande uit ongeveer 2.5 c.M. lange, scharlakenroode vederen met glanzend purperblauwe tippen ; vleugels donker grijs; tippen der vl.dekv. en smalle randen der slagp. v. d. 2dcn rang lichtbruin ; staart donker roestbruin, doch de basis lichter van kleur; ond.d. licht okergeel, keel lichter van tint; borst en flanken met min of meer grijsbruine dwarsstrepen; dekv. ond. d. vl. licht okergeel; snavel bruin, basis v. d. ondersnavel lichter van kleur; pooten geelbruin. De wijfjes hebben kleiner, geelachtiger kuiven. L. 14, vl. 7*8» st. 6. Geogr. dist. De Guianas, Venezuela en dalgebied der Amazone. Lok. dist. Vooral het binnenland.

„De Koninklijke of Kroon Tiran, eng. Royal Hycatcher, fr. Gobemouches royale, bezit een verlengden, breeden, uiterst platten snavel, omgeven door talrijke lange borstelharen, als bij den typischen Myiobius barbatus. De pooten zijn kort en zwak. Het vederkleed ziet er hoogst eenvoudig uit, hetgeen de prachtige, wel 4 c.M. breede en 2.5 hooge, als een waaier dwars over den bovenkop uitgespreide, purpergetipte, scharlakenroode kuif te meer doet uitkomen. Bij het wijfje is de kuif echter kleiner en geelachtiger.

„De K. T. staat bij de Indianen bekend als Waitakoerie, en bij de Caraïben ook wel als Mariegawielie. In de lagere intermangrove terreinen komt hij slechts bij uitzondering voor en schijnt in het binnenland nogal zeldzaam. Mannetje en