is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HIRUNDINEA.

wijfje zitten doorgaans niet ver van elkander op middelbaar hooge boomen, van waar ze zoo nu en dan opvliegen, ter vervolging van insecten, evenals de Gewone Koningvogel.

M. r. broedt gedurende het kleine, droge seizoen. Het wijfje legt 2 ovale, glanslooze, licht grijsbruine eieren, die evenwel, vooral om het stompe end der schaal, gevlekt zijn met roodbruine vlekken, aderen, lijnen, stippen enz. M. afm. 22.5 X «5 m-M.

N.B. Met betrekking tot den K. T. schrijft Schomburgk : Dit vogeltje geldt bij de Brazilianen als een talisman van trouwe liefde. De jongman en zijne verloofde schenken elkander een in de zon gedroogden vogel, die dan aan de borst der jonge lieden gedragen wordt. Zoolang de amulet daar blijft, is ontrouw onmogelijk, al zou ook een der verloofden nog zoo'n verre reis ondernemen of langen tijd wegblijven.

Het bovenstaande schijnt in Suriname onbekend. Algemeen verspreid is echter het „biena" der Arowakken en „toe-la-la" der Caraïben, d. z. betooverings- of bekoringsmiddelen in den vorm van planten, zooals Calidrium. Deze betooveringsmiddelen gelden zoowel ter opwekking van liefde, als bij de jacht, visscherij, enz. Inderdaad bestaat er in de kolonie niet iets gewenscht of ongewenscht, waarvoor onze Indianen geen toe-la-la bezitten, die doorgaans ecne zekere gelijkenis vertoont met het te begeeren voorwerp.

HIRUNDINEA, D'ORB. ET LAFR.

H. ferrtiginea, Gm.

Ad. Bov.d. donker zwartachtig ; vleugels en staart zwart, basis v. d. buitenvlag der binnenste slagp. v. d. isten rang roestrood; otid.d. donker roestrood; kin witachtig ; dekv. ond. d. vl. en breede binnenzoomen der slagp. ongeveer hetzelfde, doch iets lichter van tint; snavel en pooten zwart. L. 16.5, vl. 11, st. 8. Geogr. dist. De Guiana's en de beneden-Amazone. Lok. dist. Het binnenland.

rDe Zwaluw Tiran, eng. Swallow-winged Tyrant, heeft wel wat van een zwaluw. De vleugels zijn lang en de pooten kort.

„In de lagere intermangrove terreinen komt de Z. T. slechts bij uitzondering voor. Over zijne levenswijze is mij niets bekend. Eieren van //. bcllicosa uit Z. Brazilië worden beschreven als roodachtig wit met een breeden krans van donker roode, eenige violette, meestal ronde vlekken en enkele zwarte lijntjes om het stompe end der schaal.