is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEN'DROCOLAPTIDiE.

dezen eigenaardigen vogel zeer goed kennen. In Argentinie echter broedt M. t. in menigte gedurende December, Januari, enz. Het nest komt overeen met dat van den gewonen Koningvogel. De 2 of 3 eieren zijn ovaal, bijna glansloos licht roomkleurig of wit, met duidelijke donker purperbruine, roodbruine en lilagrijze vlekken en stippen, vooral om het stompe end der schaal. M. a/m. 26 X '6-5 m M.

Familie der DENDROCOLAPTID.E.

DOORNSTAARTEN.

Van de ongeveer 280 bekende species Doornstaarten, Am. Boomkruipers, Naaldstaarten of Boomklimmerachtigen, eng. Spine-tails of Spine-tailed Creepers, fr. (Trimpards, lalapiots, enz., komen ongeveer 45 soorten, gerangschikt onder 18 genera en 5 subfamiliën, in de (iuiana's voor.

Bijna alle D. onderscheiden zich door min of meer stijve staartpennen met gerafelde of naakte naald- of doornvormige uiteinden. De snavel varieert uitermate van af korter dan de kop, schuin opwaarts gekeerd, wigvormig of slank, tot uiterst lang en gebogen als een kwart cirkel, of breed en sterk zijdelings samengedrukt. Borstelharen bij den snavelwortel ontbreken doorgaans. De pooten zijn middelbaar lang of kort. De tarsus is volgens Sclater „endaspidean". Het vederkleed ziet er hoogst protectief uit en bestaat uit bruine, w itachtigf en geelachtige tinten, die niet verschillen bij de beide seksen of jongen. Helder rood, blauw, oranje, violet of groen wordt bij geen der soorten aangetroffen ; tevens hebben alle donkerbruine irides, die er evenwel bij de kleinere species zwart uitzien. De huid der meeste species is middelbaar stevig. De vleugels varieeren van at zwak, kort en rond, tot lang en spits, de staart tevens van af zacht en kort, tot uiterst stijt, en is dikwijls even lang als het lichaam met inbegrip van hals en snavel. De grootste onzer soorten is veel kleiner dan eene