is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIPHOCOLAPTES, LESS.

X. promeropirhynchus, Less.

Ad. Bov.d. bruin, kop en achternek bedekt met smalle, lange, licht bruinachtig gele schachtstrepen; buitenranden der vleugelvederen roestbruin evenals de stuit en staart; ond.d. bruin, keel witachtig; schachtstrepen aan hals, borst en buik licht bruinachtig geel; middenbuik, crissum en dekv. ond. d. vl. min of meer zwart gevlekt; onderzijde der slagp. roestbruin; snavel licht loodgrijs. L. 3°* vl. 14, st. 11. Geogr. dist. Bolivia, Peru, Ecuador, Columbia, Venezuela en Suriname.

„Indien de identificatie correct is, komt ook de Groote Slanksnavel Boomklimmer, eng. Long-billed Woodhewer, fr. Grimpard a bec long, in het binnenland der Guiana's voor, hoewel uiterst zeldzaam. Hij onderscheidt zich, gelijk de naam aanduidt, door een langen (wel 56 m.M.), zijdelings samengedrukten, gebogen, spitsen snavel; hij is tevens nauw verwant, misschien identisch, met X. 'albicollis uit Brazilië, gekenmerkt door een donkerder snavel, breeder schachtstrepen aan de bovendeelen, alsmede zwarte vlekken, geen dwarsstrepen, aan den buik.

PICOLAPTES, LESS.

P. puncticeps, Scl. et Salv.

Ad. Bov.d. bruin, kop donkerder met kleine, licht bruinachtig gele schachtvlekken ; boven-slagp., stuit en staart roestbruin; ond.d. bruinachtig; keel bruinachtig geel ; hals, borst, buik en crissum bedekt met lange, smalle, geelachtig witte schachtstrepen met zwarte zij-zoomen; dekv. ond. d. vl. en binnenzoomen der slagp. kaneelbruin ; snavel hoornkleurig, basis v. d. ondersnavel witachtig. L. 17, vl. 8.8, st. 7.5. Geogr. dist. De Guiana's. Lok. dist. Vooral het binnenland.

„De Kleine Slanksnavel Boomklimmer, eng. Small Slenderbilled Woodhewer, onderscheidt zich evenals de volgende soort door een gebogen slanken snavel, ongeveer even lang of slechts weinig langer dan de kop. Hij behoort tot onze nogal zeldzame soorten in de lagere streken, maar verschilt overigens in levenswijze enz. niet van den Rechtsnavel Boomklimmer.