is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„De Zwartborst Mieren sperwers, eng. Black-breasted Antshrikes, fr. Fourmuliers huppés a poitrine noire, behooren in de lagere intermangrove terreinen tot de gewoonste soorten. In Venezuela en ook hier? zouden ze heeten T. c. trinitatis of wel T. canadensis trinitatis, een welluidenden, maar wel wat vreemden naam voor een vogel, die noch zuid- noch noordwaarts van Venezuela en Guiana voorkomt.

„Z. M. leven doorgaans bij paren en vergaren hun voedsel, vooral mieren, door, evenals de gewone Pepervogels, lengtsgewijze langs de takken te springen, om zich dan eensklaps tusschen een mierennest te worpen. Hun geluid klinkt ongeveer als tju-ie-tjien-tjien. In de kolonie heeten ze algemeen Blakkaborstoe Pepre-fowroe, d. w. z. Zwartborst Pepervogels, bij de Indianen Soewe-soewe of Makalataw.

T. c. broedt min of meer het geheele jaar door, maar vooral gedurende den grooten regentijd. Het nest van omstreeks 8 of 9 c.M. in doorsnede is komvormig, met dunne wanden, en samengesteld uit sprietjes, droog gras enz. Het hangt evenals een zak tusschen de gaffel, gevormd door de uitspreiding van twee nogal horizontale of schuin oploopende takken, op ongeveer 2 tot 5 meters van den grond af. En dat doorgaans in dicht struikgewas of middelbaar hooge boomen. Het wijfje legt gewoonlijk 2, zelden 3, kort ovale, ovale of rondachtige, licht glanzende, witte of witachtig roomgele eieren met helder purperbruine, lilaroode en lilagrijze vlekken, aderen, lijnen en stippen, vooral om het stompe end der schaal. M. afm. 23 X 17 m.M.

De exemplaren varieeren nogal.

N.B. In 7.-O. Brazilië zou cene soort voorkomen, nl. T. cristatus, met het vederkleed van den /. M., doch de staart van talrijke witte vlekken voorzien, evenals bij de volgende soort.

T. doliatus, L. = id., Cab. in Schomb. Reis.

J Geheel dwars gestreept zwart en wit; bovenkop zwart; kruinvlek wit; bovensnavel zwartachtig, ondersnavel loodgrijs ; pooten loodgrijs ; iris geel. $ Bov.d. helder roestbruin ; achternek en kopzijden geelachtig of bruinachtig wit met zwarte strepen ; ond.d. bruinachtig geel, buik lichter van tint; keel min of meer zwart