Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gestreept. L. 14, vl. 7.5, st. 6.3. Geogr. dist. Van af Z.-Mexico tot de Beneden Amazone en Trinidad. Lok. dist. Vooral de lagere streken.

Onze Dwarsgestreepte Mierensperwers, eng. Check-birds of Crafty Ant-shrikes, fr. Fourmiliers tachetés, behooren tot de typische subsoort T. d. doliatus, gekenmerkt door meer wit aan den bovenkop, smallere, zwarte dwarsstrepen aan de onderdeelen enz. dan T. d. fraterculus van Venezuela en Eng. Guiana?!

„De D. M. wordt zeer talrijk in de lagere intermangrove terreinen, meermalen zelfs tot in de stad Paramaribo aangetroffen. Mannetje en wijfje verwijderen zich nimmer ver van elkander, doch vliegen steeds paarsgewijs van boom tot boom of struik tot struik. Hun geluid klinkt zeer eigenaardig, hoewel eenvoudig, ongeveer als een eerst langzamer en dan sneller ka-ka-ka-ka-ka-ke-rooo. 1 lun voedsel bestaat uit insecten, vooral mieren, die ze bemachtigen door met opgerichte vederen langs de takken te springen en zich dan eensklaps tusschen een troep mieren te werpen. Bij de Indianen staan de D. M. bekend als Kwakoeala, doch bij de Warrau's ook wel als Dabenakoe. Onze inlanders noemen ze echter Kao of Pinnie Pepre-fowroe,

d. w. z. Gevlekte Pepervogels. Deze laatste naam doelt op de voorliefde van den D. M. om tusschen de peperstruiken rond te springen, hoewel dit niet geschiedt om de pepers te eten, maar wel om de mieren, die altijd op half verdorde peperstruiken te vinden zijn.

Zoowel de Zwartborst Mieronsperwer als de D. M. hebben eene zeer vechtlustige natuur en durven zelfs roofvogels

aanvallen. Met hun opgeblazen gevederte en opgerichte kuiven

Nest en snavel van 7'hamnophilus doliatus.

Sluiten