is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OSTINOPS.

tot 50 c.M. van den onderrand Het nestmateriaal bestaat uit droog gras, palmvezels, luchtwortels enz. De nesten hangen doorgaans aan de uiteinden van takken in hooge boomen, met min of meer open loover, meermalen dertig meters van den grond af, en worden gestadig, dikwijls met aanmerkelijke kracht door den wind heen en weder geslingerd, als een slinger. De eigenaars schijnen ook nimmer gereed met bouwen en verlaten meermalen een half voltooid nest, om niet ver van daar opnieuw te beginnen. En zeer eigenaardig gaan ze daarbij te werk. Xa nl. de plaats waar gebouwd zal worden te hebben vastgesteld, dragen zoowel het mannetje als het wijfje, wel een halve tot een meter lange grashalmen of palmvezels aan, en hangen die over de takken, totdat er ongeveer een vijftigtal bij elkaar zijn. Dan klemt een der vogels zich er aan vast en vlecht ze dooreen. Aan dezen grondslag wordt verder voortgevlochten tot het nest den eigenaardigen langen vorm bereikt heeft. De broedende vogels kunnen door het nestmateriaal heen den omtrek overzien, teneinde bij nadering van gevaar de vlucht te nemen, hoewel gewoonlijk de nabijheid van wespen, de hoogte,

van het nest af geplaatst is.

Nest van ()sfino/>s decumanus.