is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dijen bruin; snavel donker hoornbruin; pooten vleesclikleurig. Na het broedseizoen: bov.d. licht geelachtig bruin, met zwartachtige vlekken, vooral aan kop en bovenrug; vleugels en staart zwartachtig bruin, met licht geelachtig bruine randen; ond.d. geelachtig met zwartachtige lengtestrepen aan de flanken; snavel en pooten licht vleeschkleurig. § Ongeveer hetzelfde als 'het mannetje na het broedseizoen, doch iets kleiner. L. 17.5, vl. 9.5, st. 7. Geogr. dist. Zom. : Noord-en Centr.-Amerika. Wint.: Tot over de Amazone. Lok. dist. Vooral het binnenland.

„Bobolinken, eng. Bobolinks, onderscheiden zich door korte, nogal vinkachtige snavels alsmede zeer spits uitgesnedene staartpennen.

B. zijn trekvogels, die in X.-Amerika, omstreeks October, bij duizenden op open pleinen en rijstvelden vergaderen ten einde hun langen tocht naar het zuiden, tot over den Amazonestroom te ondernemen, om echter tegen April weer terug te keeren. De mannetjes, in troepen van twee tot driehonderd individuen, gaan dan de wijfjes eenige dagen voor. Alle trekken bij dag zoowel als des nachts, en beantwoorden elkander onder het vliegen met een zacht „chink chink". Zingen doen de mannetjes alleen gedurende het broedseizoen; hun gezang bestaat dan uit eene reeks bobbelende noten en wordt zoowel in de lucht of op den top van een riethalm als op een boomtak op eene opene plek, ten beste gegeven.

In Suriname behooren B. tot de nog al zeldzame soorten, die alleen gedurende einde October tot einde 1-ebruari op de opene savannes in onze binnenlanden te vinden zijn. De mannetjes dragen dan ook niet hun mooi zwart, grijs en geel zomervederpakjes, maar zien er evenals de wijfjes en jongen even protectief gekleurd uit als de meeste, tusschen het gras levende vogels.

D. o. broedt in N.-Amerika gedurende Mei en Juni. Het nest van grashalmen, wordt op den grond tusschen het gras gebouwd. De doorgaans 5, zelden 6 of 7, eieren zijn ovaal, breed ovaal of rondachtig, licht glanzend grijsachtig wit, maar geheel overdekt met olijfbruine, zwartbruine, grijsbruine en lilagrijze, groote en kleine plekken, vlekken, stippen, lijnen enz. M. afm. 22 X >6 m.M.