Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„De Bruinbuik Grasvink, eng. Chestnut-bellied Grassfinch, fr. Bouvreuil a ventre roux, onderscheidt zich evenals de volgende 9 soorten door een minder krachtigen of gezwollen snavel dan die der Twatwa's. De neusgaten zijn bijna geheel door vederen bedekt, terwijl de enden der staartpennen er tamelijk spits en gelijk uitzien.

B. G. staan in de kolonie bekend als Reddie-borstoe Aleisiefowroe, d. w. z. Rijstvogels met roode borst. Men treft ze talrijk aan in alle velden, pleinen of weilanden, waar er maar gras of rijst groeit. Soms vereenigen de individuen zich tot ééne groote vlucht van honderden vogels, w. o. ook andere Rijstvogels. Alle vliegen dan dicht naast elkander als op commando, onder het voortbrengen van allerlei geluiden. Hun voedsel bestaat uit graszaden en rijstkorrels.

De zang van den B. G. klinkt eenvoudig, ongeveer als „ser-wie-swie le-le-le-swie-ser-wie". De zanger zit dan doorgaans achter een blad in een lagen boom verborgen. En al staat iemand vlak onder de plaats, toch is het onmogelijk te zeggen waar de geluiden vandaan komen, want nu schijnen ze van uit de verte, dan weer hier en daar te weerklinken. Ik heb het gezang altijd wild en vreemd gevonden, even schuw en wild als de zanger zelf.

S. c. broedt min of meer het geheele jaar door, maar vooral gedurende de eerste zes of acht maanden. Het komvormige nest van ongeveer 5 of 6 c.M. in doorsnede wordt samengesteld uit sprietjes en dunne grashalmen of luchtwortels. Het bevindt zich doorgaans in een lagen struik of ook wel vastgehecht aan naar elkander toe gebogene grashalmen. Het wijfje legt in den regel 2, zelden 3 eieren. De grondkleur varieert van af witachtig tot blauwachtig, min of meer donker, bedekt met bruine, grijsbruine, lilagrijze stipjes of vlekjes, alsmede enkele zwarte strikjes of lijntjes, doorgaans dichter en donkerder om het stompe end der schaal. M. afm. 17.5 X 12.8 m.M.

De exemplaren varieeren uitermate, zoowel in vorm en kleur, als in afmeting. Bij vele vormt de bevlekking een duidelijken krans om het stompe end der schaal, andere weer zijn gelijk-

Sluiten