is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheidt zich van de volgende soort door het ontbreken van eene witte lijn aan den middenkop, alsmede een zwart en wit gevlekten hals en bovenborst. De wijfjes zien er uit evenals die der andere Grasvinken, maar de buik is witter van kleur.

V. G. staan, evenals al onze andere zwart en wit gekleurde Grasvinken, bekend als Blakka naga wittie Aleisie-fowroe, d. w. z. Zwart- en Witte-Rijstvogels. In levenswijze enz. verschillen ze niet van de Bruinbuik Grasvinken, maar worden doorgaans bij paren, niet in vluchten aangetroffen.

S. o. broedt min of meer het geheele jaar door. Het nest komt overeen met dat van S. minuta, maar wordt in struiken of boomen, zelden in het gras gebouwd. De eieren gelijken zeer veel op die van S. castaneivcntris, doch zijn over het algemeen iets langer en grijzer van kleur, hoewel de exemplaren evenveel onderling varieeren. Het verschil tusschen de 2 eieren in één nest is zeer opmerkelijk. Het eene exemplaar ziet er gestrekt ovaal, dikwijls spits, uit met grijsbruine en lilagrijze vlekjes en enkele zwarte strikjes of lijntjes, donkerder, in den vorm van een krans om het stompe end der schaal, terwijl het andere ei een rondachtigen of min of meer elliptischen vorm bezit, gelijkmatig met bruine vlekken bedekt. M. a/m. 18 X I2-8 m.M.

S. lineola, L.

^ Min of meer als de voorgaande soort, doch met eene witte lijn aan den bovenkop, van af den snavel; keel en bovenborst ongevlekt zwart; snavel zwartachtig ; pooten zwartachtig ; iris zwartbruin. 9 Ongeveer als het wijfje van S. occllata, doch de bov.d. misschien iets donkerder. L. 10.5, vl. 5.5, st. 4.8, culm. 0.8. Geogr. dist. Brazilië, het dalgebied der Amazone, de Guiana's en Venezuela. Lok. dist. Vooral de lagere streken.

„Van den Zwarthals Grasvink, eng. Black-throated (trassbird, fr. Bouvreuil a gorge noire, bestaan er drie subsoorten, nl. S. L typica met witte kruinlijn, uit Brazilië, de Guiana's en Venezuela, S. I. trinitatis met slechts enkele witte vlekjes aan de kruin, van Trinidad, St. Vincent en Venezuela, en S. I. amazonica zonder wit aan den bovenkop.