is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschilt hij niet van de andere Grasvinken der savannes. Zijn snavel is echter minder krachtig, terwijl de middenteen en klauw den tarsus in lengte evenaren, hetgeen bij de Jacarini

niet het geval is.

Nest en eieren zijn mij onbekend, maar de eieren van P. pusilla uit Guatemala worden beschreven als varieerend witachtig, gelijkmatig overdekt met grijze en bruinachtige vlekjes (Nehrkorn).

Subfam. der FRINGILLIN^E.

EIGENLIJKE VINKEN.

„Tot de leden dezer onderfamilie behooren de europeesche Sijsjes, Vlasvinken enz. Alle worden gekenmerkt door eene minder ontwikkelde onderkaak dan de Grootbekken, hoewel dit bij enkele der genera van de voorgaande familie, zooals Spcrmophila, Volatïnia enz. ook min of meer het geval is, zoodat deze laatste met meer zekerheid onder de E. V. kunnen gerangschikt worden.

Bij onze E. Y. is de culmen nimmer tweemaal zoo lang als de snavelbreedte tusschen de neusgaten.

Genera.

A. Snavel langer, dunner, recht en spits.

. . . CHRYSOMITR1S, BOIE.

B. Snavel korter, meer gezwollen, de onder-en bovensnavel opmerkelijk gekromd.

SYCALIS, BOIE.