Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TAN AGRIDiE.

Familie der TANAGRID^i.

TANAGERS.

„Tanagers, eng. Tanagers, komen uitsluitend voor in Amerika, maar slechts enkele soorten van het geslacht Pyranga zoover noordwaarts als de Vereenigde Staten. Ongeveer 3go species zijn bekend, waarvan 64, gerangschikt onder 21 genera en 4 subfamiliën, tot de fauna der Guiana's behooren. Slechts ééne soort is een trekvogel.

Aan den eenen kant zijn de T. nauw verwant aan de Vinken, maar hebben ook veel overeenkomst met de Houtkweelers en Suikervogels, zoodat het bijna onmogelijk is, eene scherpe lijn tusschen deze familiën te trekken.

T. behooren tot de Zangvogels met negen groote slagpennen. Van de Vinken onderscheiden ze zich door eene kert of tand aan het uiteinde van den bovensnavel, hoewel dit kenmerk bij enkele soorten, zooals die van het geslacht A rrcmon, ten naastenbij ontbreekt. Ook onderling komen de typische species zóózeer overeen, dat de afscheiding der genera dikwijls slechts op kleur gebaseerd wordt.

T. zijn nog al kleine vogels, met tamelijk korte halzen, middelbaar groote koppen, min of meer korte pooten, korte of middelbaar lange staarten en nog al vrij ontwikkelde vleugels. De snavel is over het algemeen hooger dan breed bij de basis, uitgezonderd Procnias en Euphonia, en even lang of korter dan de kop. Borstelharen om den snavel wortel zijn min of meer zichtbaar, soms zelfs nog al duidelijk ontwikkeld. Het vel is middelbaar stevig of dun, bij enkele soorten, zooals Callistc cayana en Tachyphonus surinamus opmerkelijk dun.

Wat vederkleed aangaat, vormen de T. de vliegende bloemen der tropen en vertoont het gevederte in den regel heldere kleur-combinaties, bij beide seksen hetzelfde of ten naastenbij zoo of ook wel beperkt tot de mannetjes. De jongen komen overeen met de wijfjes, maar worden ook enkele malen gekenmerkt door een eigen vederkleed.

Sluiten