Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vl. 9.5, st. 7.5. Geogr. dist. Van af Z.O.Brazilië en Bolivia noordwaarts tot Trinidad, de Guiana's, Venezuela, Columbia, Panama en Costa Rica. Lok. dist. Vooral de lagere streken.

„Palm-Tanagers, eng. Palm-Tanagers, fr. Tangara's olives, komen in levenswijze veel overeen met de voorgaande soort, maar onderscheiden zich door een olijfbruin in stede van grijsblauw vederkleed.

In de kolonie staan P. T. bekend als Kokronotto-Blafoortjie, d. w. z. Kokosnoot-Blauwvogeltjes, van wege hunne voorliefde voor palmen, bij de Indianen onder dezelfde benamingen als de voorgaande species, doch bij de Warrau's ook wel als Moehie. Men treft ze dan ook overal aan waar deze boomen groeien, zoowel in het binnenland als in de lagere intermangrove terreinen tot in de stad Paramaribo.

P. T. zijn schuwer dan Blauwe Tanagers. Hun lokroep klinkt hetzelfde, de zang echter sneller en tluitender, hoewel eenigszins zachter.

T. p. broedt terzelfder tijd als T. episcopns. Het nest wordt doorgaans op ontoegankelijke plaatsen, vooral palmen, gebouwd, dikwijls bijna twintig meters van den grond af. Zoowel nest als eieren zijn niet met zekerheid te onderscheiden van die der laatstgenoemde soort (zie aldaar).

T. ornata, Sparrm. = T. archiepiscopus, Cab. in Schomb. Reis.

Bov.d. olijfgroen, bovenrug donkerder: kop blauw ; vleugels en staart zwartachtig niet olijfgroene zoomen ; kleinere vl.dekv. blauwachtig met helder gele randen ; ond.d. grijs, met eene min of meer blauwe tint aan keel, borst en flanken ; dekv. ond. d. vl. geelachtig wit ; binnenzoomen der slagp. aschgrijs ; snavel en pooten zwartachtig. § Ongeveer hetzelfde, maar doffer van tint. L. 17-5» 9-5» s** 7*5' Geogr. dist. Z.O.Brazilië tot Eng. Guiana. Lok. dist. Het binnenland.

„De Grijsbuik Tanager, eng. Gray-bellied Tanager. fr. Tangara a ventre gris, is reeds door Schomburgk in het binnenland van Guiana waargenomen, alsmede in den omtrek van plantages enz. Deze soort werd echter door latere onderzoekers niet teruggevonden.

Sluiten