is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

479

blad af te scheuren; het bouwen duurt soms meer dan eene week. De nestjes worden doorgaans aangetroffen tusschen twijgen aan het uiteinde van lage, meestal horizontale takken, zelden hooger dan 5 of 6 meters van den grond af, maar meermalen ook zóó laag en op zulke druk bezochte plaatsen, dat men er verbaasd over staat. Vele nesten schijnen evenwel slechts uit liefhebberij gemaakt te zijn, want de vogeltjes verlaten ze dikwijls, zonder eenige zichtbare reden. De 2 of 3 eieren varieeren van af ovaal tot eenigszins gestrekt ovaal, enkele malen ook elliptisch; de grondkleur is grijsachtig of geelachtig wit, geheel glansloos, maar min of meer overdekt met dof roestbruine, geelbruine, grijsbruine en lilagrijze vlekjes en stippen. De bevlekking ziet er dikwijls donkerder uit op den kop van het ei, of als met een grijs waas overtogen. De schalen zijn tevens uiterst dun. M.afm. i8Xi3m.M.

De exemplaren varieeren uitermate in afmeting, hetgeen veroorzaakt wordt door het groote aantal windeieren. Soms treft men dan ook een wijfje aan, dat, zonder gepaard te zijn, toch een nestje bouwt, een of meer kleine windeieren legt en er voor weken op zit. Zijn de eieren echter normaal, dan broeden beide seksen en schijnen ook even talrijk.

Familie der MNIOTILTID/E.

HOUTKWEELERS.

Houtkweelers, eng. Wood Warblers of Am. Warblers, worden uitsluitend in Amerika aangetroffen, waar ze de Nachtegalen der Oude Wereld vervangen. Maar dit slechts wat lichaamsbouw aangaat, want hun zang klinkt over het algemeen onbeduidend. Ongeveer 100 soorten zijn bekend, waarvan jo als trekvogels in de Vereenigde Staten voorkomen, terwijl de overige de tropen bewonen. De fauna der Guyana s telt 14 species, gerangschikt onder 7 genera.

H. zijn kleine vogels, niet grooter dan een Tanagra