is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D. striata, Forst.

Bovenkop zwart; oorvederen wit; achterkop zwart en wit gestreept; rug en stuit aschgrijs met zwarte strepen ; twee witte banden aan eiken vleugel; binnenvlag der uiterste rectrices met witte vlekken aan de uiteinden ; ond.d. wit met zwarte strepen, vooral aan de zijden, doch de buik en middenborst ongestreept; bo\ensnavel zwartachtig, ondersnavel lichter; pooten olijfgeel; iris bruinzwart. O Bov.d. olijfgroen met duidelijke zwarte strepen; vleugels en staartp. als bij het mannetje; ond.d. geelachtig getint, wit met zwarte strepen aan borst en zijden. Jong. Ongeveer als het wijfje, maar de bov.d. helderder ; de ond.d. geelachtiger met onduidelijke strepen. L. 16, vl. 7.3, st. 5.2. Gtogr.dist. Zom. Het oosten van N.-Amerika tot Groenland en Alaska. Wint. Centr.-Amerika en het noorden van Z.-Amerika. Lok. dist. Denkelijk het binnenland.

„De Gestreepte Houtkweelers, eng. lilack-poll Warblers, zijn reeds waargenomen in de binnenlanden van Eng. Guiana, waar ze evenwel tot de trekvogels behooren.

In levenswijze enz. verschillen G. H. niet van de voorgaande soort. Evenzoo broeden ze in N.-Amerika gedurende Mei en Juni. Het komvormige, uit twijgjes, worteltjes, gras, mos, vederen enz. samengestelde nest, wordt in struiken of boompjes, zelden meer dan twee meters van den grond af, gebouwd. De 3 tot 5, heel zelden 6 eieren, zijn doorgaans ovaal, zeer licht glanzend, wit of geelachtig wit, overdekt met purperbruine, bruine en lilagrijze, groote en kleine, min of meer ineenvloeiende vlekken en stippen, soms donkerder om het stompe end der schaal. M. afm. 18 X '3-5 m.M.

De exemplaren varieeren uitermate. Vele komen overeen met de eieren van sommige Grasvinken, Spcrmophiloe.

N.B. Het is mijne meening, dat er van af Europa, maar vooral uit tropisch Amerika, door handelaren met een ruim geweten, eieren van gewone vogeltjes geïmporteerd worden en aan verzamelaars verkocht voor hoogst zeldzame Noordamerikaansche soorten. Vooral op de dikwijls onverkrijgbare eieren der Houtkweelers. 'I iranvogels enz, schijnt het bepaald gemunt. En zelfs de knapste üologist zal zich laten beetnemen, vooral omdat de eieren zoo zeldzaam zijn.