is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZWALUWEN.

krachtig, dat het den vogels noopt, ondanks omgeving en omstandigheden, na het grootbrengen der jongen, elkanders gezelschap op te zoeken, als het ware gereed tot den grooten trek, die echter nimmer geschiedt.

Alle Z. overnachten en nestelen in holen, hetzij in boomen, in woonhuizen, schuren enz. of wel in den grond. Er bestaan twee typen van eieren, een wit met bruin gevlekt, het andere zuiver wit. De vorm der schaal is altijd min of meer ovaal, nimmer elliptisch. Het aantal eieren per legsel bedraagt doorgaans meer dan twee.

Beide seksen broeden, of wel het mannetje voedt het broedende wijfje. Bij onze species schijnen de mannetjes even talrijk of een weinig talrijker dan de wijfjes. Bij sommige soorten dragen de jongen het volkomene vederkleed eerst na drie jaar.

In vroegere eeuwen bestond in Europa het geloof, dat de Z. den winter onder water, in holle boomen enz. doorbrachten. Air. Benzon vertelt ons zelfs, dat er vroeger door doctoren recepten werden afgegeven, waarin voorkwam „Aqua hirundinum", eene oplossing van water en Zwaluwen!

Bij onze Indianen geldt de Z. als het zinnebeeld van eendracht en naastenliefde en wordt als zoodanig bij de bekoringen gebruikt (zie Muscivora).

Subfamilie tl.

A. Rand v. d. buitenste slagpen normaal bij liet mannetje.

] IIRUNDIXIN^E.

B. Rand v. d. buitenste slagpen abnormaal, d. w. z. ruw en voorzien van aan de tippen gekromde barbules.

. . . PSALIDOPROCNINyE.