is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROGNE.

vl. 14.5, st. 7.5, gevorkt voor ongeveer 2 c.M. Geogr. dist. Zont. N.-Amerika. Wint. Centr.-Amerika tot Cuba, Brazilië en het dalgebied der Amazone. Lok. dist. Vooral de lagere streken.

„Purper-Zwaluwen, eng. Purple Martins, fr. Martins bleunoirs, onderscheiden zich. evenals de volgende 2 soorten, door eenigszins gevorkte staarten. De neusgaten gaan boven aan den snavel open en zijn slechts van heel kleine vliezen aan de binnenranden voorzien.

P. Z. behooren tot onze fraai gekleurde trekvogels, die N.-Amerika omstreeks einde September verlaten, teneinde ongeveer April of begin Mei terug te keeren. In de kolonie treft men ze nog al zeldzaam en onregelmatig aan. Overigens verschilt hunne levenswijze niet van die der volgende soort.

P. p. broedt gedurende den zomer in N.-Amerika. Vroeger werden de uit stroo, twijgjes, lappen enz. vervaardigde nesten in holle boomen gebouwd, gelijk enkele ouderwetsche individuen nog doen. Moderne P. p. nestelen echter onder daken, beslagruimten van huizen of in met opzet door menschen geplaatste kistjes. De 4 tot 6 eieren zijn nog al spits ovaal, heel licht glanzend, zuiver wit. M. afm. 25 X i8-5 m.M.

De exemplaren varieeren uitermate in afmeting.

Beide seksen zouden broeden, maar vooral de wijfjes. De jongen zijn veel doffer van tint dan de ouden.

In Forest and Stream, 1884, pag. 484, maakt de heer O. Widmann melding van zestien paren P. p., die hunne jongen, van af vier uur des morgens tot acht uur des namiddags, 3277 keeren voedsel aandroegen, dus ongeveer 205 malen voor elk paar.

P. chalybea, Gm. = P. purpurea, Cab. in Schonib. Reis.

rj> Bov.d. glanzend blauwzwart met een violetachtigen of staalblauwen weerschijn ; vleugels en staart doffer zwart; keel, borst en zijden grijsbruin, soms met eene purperzwarte tint; buik tot dekv. ond. d. st. wit. $ Ongeveer hetzelfde, doch minder glanzend en bruiner ; buik minder zuiver wit. Jong. Nog doffer en bruiner van tint dan het wijfje. L. 16.5, vl. 13, st. 6.5, gevorkt voor ongeveer 1.8 c.M. Geogr. dist. Centr.-Amerika, Columbia, Ecuador, Venezuela, Trinidad, de Guiana's, het dalgebied der Amazone, Brazilië en Bolivia. Lok. dist. Vooral bewoonde plaatsen.

3-