Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hare vlucht geschiedt even fladderend en gierend als bij de andere Zwaluwen. Het voedsel bestaat uit insecten. In de kolonie staan ze eveneens bekend als Rivier- of Kreekzwaluwen of wel, evenals de volgende drie soorten, als Kraka-tere Zwaluw (Yorkstaartzwaluw) of Soera-Zwaluw, omdat men ze meermalen op de steenen in de soera's (watervallen) kan waarnemen.

A. f. broedt vooral gedurende de droge seizoenen in holle boomen, vooral langs waterkanten. De 3 of 4 eieren zijn ovaal, eenigszins glanzend wit. M. afm. 18 X 12-5 m.M.

A. melanoleuca, Wied. = Ilirundo m., Cab. in Schomb. Reis.

Bov.d. over het algemeen blauwzwart met grijze basis aan de vederen; kleinere- en midden-vl.dekv. als de rug ; grootere vl.dekv. en slagp. bruin met een blauwen glans aan de buitenvlag evenals de staartp.; lora fluweelzwart; oorvederen en vederen onder de oogen blauwzwart; kaken en keel wit, van de borst gescheiden door een breeden, blauwzwarten band ; ond.d. wit met eene bruine tint aan de zijden en dijen; eene lange, blauwzwarte vlek onder den borstband; zijden der bovenborst zwartachtig met een lichtblauwen glans; dekv. ond. d. vl. en okselvederen zwartachtig bruin. $ Ongeveer hetzelfde, hoewel misschien iets doffer van tint. L. 14, vl. 12, st. 7.3. Geogr. dist. Brazilië, de Guiana's en Venezuela. Lok. dist. Waterrijke streken.

Zwartstaart Zwaluwen, eng. lilack-tailed Swallow, fr. Hirondelles a queue noire, verschillen in levenswijze en locale verbreiding volstrekt niet van de voorgaande soort. De eieren zijn evenwel iets grooter. M. afm. 18 X 13 m.M.

A. cyanoleuca. Vieill.

Bov.d. over het algemeen glanzend blauw, min of meer wit gevlekt door de witte basis der vederen aan den achternek; slagp. zwart met een blauwen glans aan de buitenvlag; staartp. zwartachtig; lora, vederen onder de oogen en oorvederen zwart; kaken en ond.d. zuiver wit; nekzijden glanzend blauw, half sikkelvormig afdalende tot aan de borstzijden ; zijden en flanken bruin ; dijen zwartachtig ; dekv. ond. d. st. blauwzwart; dekv. ond. d. vl. grijsbruin. $ Ongeveer hetzelfde, doch misschien iets doffer van tint. Jong. Veel doffer van tint dan ad. ; keel en zijden min of meer geelbruin of roodachtig getint. L. 12, vl. 10.2, st.tn.5. Geogrdist. Van af Costa-Rica zuidwaarts tot Bolivia, Paraguay, Chili, Eng. Guiana en Argentinië. Lok. dist. Waterrijke streken.

Sluiten