is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STEI.GIDOPTERYX.

lora en oorvederen bruin; kaken en keel steenrood; nekzijden, borst en zijden bruin; middenborst en buik zwavelgeel; dekv. ond. d. st. wit met eene gele tint aan de basis en zwartachtig bniine dwarsstrepen aan de langere vederen; dekv. ond. d. vl. bruin met roodbruine randen. Q Ongeveer hetzelfde, maar zonder barbules aan den rand v. d. eersten slagpen. Jong. Bov.d. grijsbruin ; keel bijna zonder steenrood. L. 12.3, vl. 10.8, st. 5.5. Geogr. dist. Brazilië tot het dalgebied der Amazone, O. Ecuador tot Bolivia en de Guiana's. Lok. dist. Bijna overal.

Onze Roodkeel Zwaluw of Ruwvleugel-Zwaluw, eng. Brickthroated Swallow, fr. Hirondelle a gorge rousse, behoort tot de subsoort s. r. acqiialis, Bangs. Zij heeft dezelfde naar boven openende neusgaten als de Purper-Zwaluwen enz. Het mannetje onderscheidt zich tevens door stijve, gekromde baardjes aan den rand van de eerste slagpen.

R. Z. komen talrijk in de kolonie voor, vooral in de woudrijke streken. In de stad ziet men ze zelden of nooit. Hare vlucht geschiedt even gierend en fladderend als die van de andere Zwaluwen. Het voedsel bestaat evenzoo uit insecten.

S. r. broedt vooral gedurende de droge seizoenen. Het nest van grashalmen, bladeren, twijgjes enz. wordt in holle boomstammen enz. gebouwd. Het wijfje legt 3 of 4 eenigszins ovale, witte eieren. M. afm. 20 X '4 m.M.

Beide seksen broeden. Na het broedseizoen vereenigen de R. Z. zich soms tot vluchten op hooge boomen enz.

S. uropygialis, Lawr.

Ad. Ongeveer als de voorgaande soort, doch du bov.d. donkerder, de stuit grijsachtig ; ond.d. donkerder, het geel aan den buik meer beperkt. Jong. Ongeveer als ad., maar de stuit geelachtig en de bov.d. min of meer roodbruin gevlekt; keel en hals helder roodbruin; buik witachtig met eene lichtgele tint. Gcogr. dist. Van af Centr-Amerika tot Brazilië.

„Het is wel aan eenigen twijfel onderhevig of de Donkerbruine Zwaluw wel tot eene afzonderlijke soort behoort. Lawrence maakt tenminste melding omtrent S. ruficolhs uropygialis.