is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WINTERKONINKJES.

onderfamilie der TitnchidcB ofookwelder CcTthnd/r beschouwd. Van de Turdidce verschillen ze door geheel met scutellen bedekte tarsi. De snavel varieert van af zwak, dun of recht tot min of meer krachtiger en eenigszins gekromd, vooral de culmen, doch is doorgaans even lang of korter, soms langer dan de kop. De vleugels zijn in den regel nog al zwak, de pooten daarentegen, in verband met de levenswijze op den grond, min of meer krachtig. Bij de meeste soorten dragen beide seksen hetzelfde vederkleed. De jongen gelijken min of

meer op de ouden.

De T. leven zoowel op boomen als op den grond. Hun voedsel bestaat uit insecten, waaronder veel wormen, rupsen enz. De zang van vele soorten klinkt uiterst welluidend. Beide seksen zingen.

Voor zoover bekend, bouwen de 1. dikwijis groote nesten in boomen, heggen, struiken enz. Enkele species nestelen in boomholen. Vele leggen donker gevlekte eieren, wier aantal doorgaans meer dan twee bedraagt. Eene opmerkelijke uitzondering hierop maakt evenwel de iSoord-Amerikaansclie Katvogel, Gcileoscoptcs carolincnsis, die van alle vogels ter wereld de donkerste blauwgroene eieren legt, min of meer overeenkomende met de eieren der Tinami.

Bij onze soorten broeden beide seksen.

Subfamiliën.

A. Snavelwortel van duidelijke borstelharen voorzien; basis v. d. binnenteen niet aan den middenteen verbonden.

MIMIN/E.

B. Snavelwortel zonder of met zeer onduidelijke borstelharen ; basis v. d. binnenteen min of meer aan den middenteen verbonden.

. . . TROGLODYTIN/E.

33