is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TROGLODYTID/E.

aan de ondcrdeelen, verlaten het nest spoedig. Evenals de ouden zijn ze nog al schuw, maar laten zich gemakkelijk door Indianen temmen en vliegen dan vrij in het kamp rond. De mannetjes schijnen even talrijk als de wijfjes. Door onze bevolking wordt de G. S. meermalen verwisseld met de Jorkafowroe, die ook een langen staart bezit en zich dikwijls op den grond waagt.

DONACOBIUS, SW.

D. atricapillus, L. = id., Cab. m Schomb. Reis. = Lc Merle a tétc noire du Cap de Bon tic Espi'raticc, Daub.

Ad. Bov.d. donker chocoladebruin of zwartachtig bruin; bovenkop, vleugels en staart zwart, de twee uiterste rectrices wit, evenals de enden van al de overige, uitgezonderd de middelste; onderrug, stuit en dekv. bov. d. st. lichter roodachtig bruin of geelachtig bruin; eene witte vlek aan eiken vleugel; kopzijden zwart, evenals de vederen nabij den ondersnavel; kaken en ond.d. eenigszins bruinachtig okergeel of bruinachtig geel met grijsbruine dwarslijnen aan de zijden; dekv. ond. d. vl. donkerbruin; basis der eerste slagp. wit; snavel zwart; pooten grijsachtig bruin; iris oranjegeel; naakte nekzijden luider oranjegeel. Jong. Ongeveer hetzelfde, doch de kop bruiner; zijden bijna zonder dwarslijnen; naakte nekzijden minder duidelijk en tevens geel van kleur. L. 21, vl. 9, st. 10, tars. 3, culm. 2.4. Geogr. dist. Z.-Amerika. Lok. dist. Opene pleinen.

„Onze Zwartkop Savannezangers of Pompadour Meerlen, eng. Black-headed Mocking-thrushes, Pompadours of Fantails, fr. Merles a tête noire, zijn grooter dan de afmeting in den Cat. of Birds aangegeven. Dc vleugel meet al. 9 c.M., niet -.3 c.M. en de andere deelen grooter naar verhouding. Het verschil is opmerkelijk genoeg voor afscheiding van eene

subspecies, D. a. gutanensis.

Z. S. zijn nog al fraaie vogels met donkeren rug, geelachtigen buik, alsmede oranjegele oogen, en naakt, los oranjegeel vel aan de nekzijden. Het vederkleed ziet er min of meer los uit, vooral de 'stuitvederen, die lang en los zijn, evenals bij Mierensperwers. De staart is rond met witte enden aan de rectrices, uitgezonderd de middelste en is tevens langer dan de vleugel.