is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HELEODYTES.

het neusvlies geplaatst; snavel opmerkelijk hooger dan breed nabij de neusgaten.

. LEUCOLEPIA, REICHEXB.

„Neusgaten kommavormig mef klein vlies of bedekking ; snavel ongeveer even hoog als breed nabij de neusgaten.

. MICROCERCULUS, BAIRD.

Species.

HELEODYTES, CAB.

H. griseus, Sw.= Campylorhynchus g., Cab. in Schomb. Reis.

Ad. Kop, nek en mantel zwart; de mantelvederen met roodbruine zoomen; rug roodbruin ; dekv. ond. d. st. roodbruin met geelachtige vlekjes aan de buitenvlag der buitenvederen; kleinere vl.dekv. zwartachtig bruin; de over.ge vl.dekv. alsmede de slagp. roodbruin aan de buitenvlag; staartp. donkerbruin met roodbruine randen aan de basis; al de rectrices, uitgezonderd de middelste, met een breeden, witten endband, grooter aan de buitenste vederen; eene breede, witte wenkbrauwlijn van af de snavelbasis tot aan de achternekzijden j lora, achterrand der oogleden en een breede band langs de oorvederen zwartachtig bruin; overige gedeelte der kopzijden, kaken en ond.d. wit; zijden en dekv. ond. d. st. geelachtig; dekv. ond. d. vl. wit; bovensnavel zwartachtig, ondersnavel lichter; pooten grijsachtig; iris bruin. L. 22, vl. 9, st. 8.8, tars. 3.2, culm. 3. Geogr. dist. Venezuela, de Guiana's enz. Lok. dist. Savannes.

„De Zvvartnek Savannezanger, eng. Black-necked Gray Mocking-thrush, fr. Merle gris a tête noire, gelijkt in de verte wel wat op de Grijze Savannezanger en wordt ook op dezelfde plaatsen, nl. savannes, opene pleinen enz. aangetroffen. Hij is evenwel veel zeldzamer en komt zelden of nooit in de stad en omstreken voor. Op de savannes daarentegen leven Z. S. doorgaans bij paren, die snel tusschen het struikgewas heensluipen of van den eenen naar den anderen struik vliegen. Hun voedsel, vooral insecten, vergaren ze op den grond. Hun zang zou welluidend klinken, de alarmroep echter schel. Tevens zijn Z. S. uiterst schuw en worden zelden door jagers bemachtigd. Bij de Indianen staan ze onder dezelfde namen bekend als de Grijze Savannezanger.