is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achtig dwarsgestreept uitziende; staartp. bruin met zwartachtige dwarsstrepen, ongeveer zestien aan de middelste rectrices, die niet wit getipt zijn zooals de overige, vooral de buiten-vederen; kop zwartachtig bruin; eene breede, witte streep over de oogen; kopzijden wit met eene zwartachtige streep aan de oorvederen; ond.d. wit met eene geelachtige tint aan de flanken en dekv. ond. d. st.; dekv. ond. d. vl. wit; bovensnavel zwart, ondersnavel grijsachtig met bruinen tip; pooten donkergrijs; iris bruinachtig. L. I", vl. -.6, st. 7.5, tars. 2.6. Geogr. dist. Trinidad, Venezuela en (ïuiana. Lok. dist. Savannes.

„De Kleine Savannezanger, eng. Lesser Cactus Wren, behoort ook tot onze zeldzame soorten uit de droge savannes van het binnenland.

THRYOTHORUS, VIEILL.

T. coraya, Gm. = id., Cab. in Schomb. Reis. = Le Coraya dc Caycnne, Danb.

Ad. Bov.d. over het algemeen donker kastanjebruin, kop en achternek zwartachtiger, roodbruin ; grootere vl.dekv. zwartachtig met breede, kastanjebruine randen; slagp. bruin met min of meer roodachtige randen ; dekv. bov. d. st. roodachtig bruin met breede, zwarte dwarsstrepen; staartp. zwart met smalle, geelachtig grijze dwarsstrepen, ongeveer zeven aan de middelste rectrices; eene van voren duidelijke, witte wenkbrauwlijn van af de neusgaten tot boven de oorvederen; oogleden wit; lora en overige kopzijden gitzwart, met enkele witte streepjes aan de oorvederen en een wit vlekje onder aan het achtergedeelte der zwarte kaken; keel wit; overige ond.d. licht kastanjerood, middenbuik lichter van tint; zijden donker geelbruin; dekv. ond. d. st. geelachtig en zwart dwarsgestreept; dekv. ond. d. vl. witachtig met min of meer grijsbruine vlekken; onderzijde der slagp. donker sepiabruin, maar witachtig aan den rand v. d. binnenvlag; snavel donker; iris bruin. L. 13.4, vl. 5.9, st. 5.8, tars. 2.3, culm. 1.9. Geogr. dist. De Guiana's. Lok. dist. Vooral de latzere streken.

„Evenals de volgende soort onderscheidt de Zwartkaalc Hegzanger, eng. Black-faced Wren, fr. Coraya, zich door een min of meer gebogen snavel. De kopzijden zijn grootendeels gitzwart van kleur.

In de kolonie staan de Z. H. bekend

Kop van Thryothorus coraya.