is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achtig wit tot zuiver wit; crissum olijfgeel; dekv.^ond. d. vl. mooi citroengeel; snavel lilakleurig, evenals de pooten; iris rood. L. 9.5» vl. 5-5» s** 3*5» tars. 1.9» culm. I.I. Geogr. dist. De Guiana's. Lok. dist. Bijna overal.

„De Olijfgele Vireo, eng. Olive-yellow Vireo, staat in de kolonie bekend als Bamboesie-fowroe, d. w. z. Bamboesvogel, zoowel om de groene kleur als omdat het vogeltje zich veel tusschen de bamboesstengels ophoudt.

O. V. worden talrijk, doorgaans bij paren, vooral in het struikgewas der intermangrove terreinen aangetroffen. Hun voedsel bestaat grootendeels uit rupsen, zoodat hun vleesch, evenals dat onzer Koekoeken, spoedig bederft. Hun zang klinkt zeer welluidend.

H. s. broedt vooral gedurende het kleine, droge seizoen en den grooten regentijd. Het aardige, komvormige, uit sprietjes, vezels enz. samengestelde nestje heeft dunne wanden, maar is van buiten heel artistiek geheel bekleed met levend groen, mos, spinnewebben enz. Het hangt aan de gaffelvormige uitspreiding van twee horizontale takjes, op ongeveer 2 tot 5 meters van den grond af. De 2, zelden 3, eieren zijn ovaal, ten naastenbij glansloos of eenigszins glanzend zuiver wit, met enkele zwartbruine of zwarte stippen om het stompe end der schaal. M. afm. 19 X !3'5 m.M.

De exemplaren varieeren niet veel. De schalen zijn uiterst dun. Beide seksen broeden.

H. aurantiifrons, Lawr.

Ad. Bov.d. olijfkleurig, overgaande in bruin aan achternek en bovenkop en oranje aan den voorkop; ond.d. licht geelachtig; keel en kin min of meer witachtig; borstzijden eenigszins geelachtig getint; dekv. ond. d. vl. en binnenzoomen der slagp. geel, evenals de dekv. ond. d. st.; snavel bruinachtig; pooten donker, j, 9.5, vl. 5.5, st. 4, tars. 1.6, culm. 1.5. Geogr. dist. De Guiana's tot Panama, Lok. dist. Meer het binnenland.

„Ook de Bruinkop Vireo, eng. Brown-headed Vireo, fr. Ilylophile a tête brune, is zeldzamer, maar komt overigensin levenswijze enz. geheel overeen met den gewonen Bamboesvogel. Volgens Nehrkorn zijn de eieren echter geelachtig wit