is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den snavel van eene typische Tanagra. De hoogte van den snavel nabij de basis bedraagt veel meer dan half de culmenlengte. Verder onderscheidt de G. V. zich door een oranjebruinen voorkop, alsmede wenkbrauwen van dezelfde kleur.

G. V. worden, hoewel nog al zeldzaam, zoowel in de lagere, intermangrove terreinen als in het binnenland aangetroffen. Quelch maakt zelfs melding van hen als een der vier vogelsoorten op het plateau van Roraima, de heilige berg der Indianen. Men ziet ze doorgaans eenzaam of bij paren, vooral in het struikgewas langs de waterkanten. Hun voedsel bestaat grootendeels uit insecten. Hun zang klinkt welluidend.

C. g. broedt vooral gedurende de droge seizoenen. Het zakvormige nest van droge grashalmen, vezels, een weinig katoen en spinrag, heeft dunne wanden en hangt tusschen de vork van twee horizontale takjes, ongeveer twee of meer meters van den grond af. In doorsnede meet het nest omstreeks 8 c.M. De 2, zelden 3, eieren zijn

ovaal, ten naastenbij glansloos wit, met enkele roodbruine stippen, vooral om het stompe end der schaal. M. a/m. 24 X 17 m.M.

VIREOLANIUS, DU BUS.

V. leucotis, Sw. = V. chlorogastcr, Bp.

Ad. Bovenkop tot achternek blauwachtig grijs; eene streep van af de neusgaten, over de oogen en langs den achterkop oranjegeel, evenals eene vlek nabij de oogen ; eene streep door de oogen grijs, evenals een gedeelte der oorvederen en der kaken; overige gedeelte der oorvederen en der kaken witachtig; mantel en rug heldergroen; keel en ha!s oranjegeel; overige ond.d. geel, met eene duidelijke, groene tint; dekv. ond. d. vl. en binnenzoomen der slagp. zwavelgeel, met eene donkere vlek nabij de basis v. d. eersten slagp. 9 of Jongt Ongeveer hetzelfde, maar het wit aan de kaken en oorvederen minder duidelijk evenals de vlek nabij de oogen. L. 13,

Kop van Cyclorhis gu tanen sis.