Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich hebben op aarde. En het geschiedde zoo. De aarde bracht dan groen gewas voort, hetwelk zaad gaf volgens zijnen aard, en vruchtdragend geboomte, dat elk zijn zaad had naar zijnen aard. En God zag, dat het goed was. En het werd avond en morgen: de derde dag. Ook zeide God : Dat er lichten komen in het uitspansel des hemels, die den dag van den nacht scheiden, en tot teekens zijn der tijden, dagen en jaren; opdat zij schijnen aan het uitspansel des hemels, en de aarde verlichten. En het geschiedde zoo. God maakte dan twee groote lichten, het grooter licht om over den dag, het kleiner om over den nacht te staan, en de sterren. En Hij stelde ze in het uitspansel des hemels, opdat zij lichten zouden over de aarde. En dat zij over den dag en den nacht zouden staan, en het licht en de duisternis onderscheiden. En God zag, dat het goed was. En het werd avond en morgen : de vierde dag. Voorts zeide God: Dat de wateren levend zwemmend gedierte voortbrengen en gevogelte over de aarde onder het uitspansel des hemels. En God schiep de groote zeevisschen en allerlei levend en wemelend gedierte, dat de wateren voortbrachten volgens iederen aard: alsook al het gevogelte, elk volgens zijne soort. En God zag, dat het goed was. En Hij zegende ze, zeggende :

Sluiten