Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle dieren der aarde, aan al de vogels des hemels en aan al wat zich beweegt op aarde en een levende ziel heeft, opdat zij te eten hebben. En.het geschiedde zoo. God zag dan alle de dingen, die Hij gemaakt had : en zij waren zeer goed. En het werd avond en morgen: de zesde dag. De hemelen dan en de aarde en het geheele sieraad er van zijn voltooid. En God had zijn werk, dat Hij gemaakt had, den zevenden dag voltrokken, en Hij rustte den zevenden dag van al het werk, dat Hij gemaakt had.

Laat ons bidden

>'• Flectamus génua. 1 t. Buigen wij de knieën.

». Levate. | fi. Richt u op.

God, die den mensch op wonderbare wijze geschapen en op meer wonderbare wijze verlost hebt; geef ons, bidden wij, dat wij de aanlokselen tot zonde weerstaan door de inspraak der rede te volgen, opdat wij verdienen, tot de eeuwige vreugde te geraken. Door onzen Heer J.-C., enz. rJ. Amen.

De Zondvloed

Art. II. En in Jesus-Christus zijnen eenigen Zoon, onzen Heer.

Tweede Voorspelling uit het Boek der Schepping.

Hoofdstuk V. VI. VII. VIII.

Als Noë nu vijfhonderd jaren oud was.

Sluiten