Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ais het zand dat aan den oever der zee is; uw kroost zal de poorten zijner v'janden ezitten en in uw kroost zullen °-eze~end worden alle volkeren der aarde, omdat S op mijne stem gehoorzaamd hebt. En Abraham keerde terug tot zijne knechten en zii gingen samen naar Bersabee, en hij woonde

Laat ons bidden

Buigen wij de knieën. j£. Rjcht u op.

God, opperste Vader der geloovkren die over geheel de aarde de kinderen uwer belofte vermenigvuldigt door de genade van

te~g(t0t k1dSTr Gods>-'er hen ie storten, — en die door het PaasrW,^;

menis, Abraham, uwen dienaar, volgens

uwen eed tot vader van alle volken maakt

geef aan uw volk, dat het waardig tot dé

tot W UV'Tr rf°lping inga (aan 2iJne roeping tot het geloof beantwoordde). Door onze?

Heer Jesus-Christus, enz. r). Amen.

Doortocht door de Roode Zee

"""

In die dagen : Het geschiedde in de morgenwake, en ziet, de Heer zag door de vuur-

Sluiten