Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op ten hemel en. ontving haar, en voerde haar uit de wolken mede ? Wie stak de zee over en vond haar, en bracht haar mede teren uitgelezen goud? Niemand kan hare wegen meten, of hare paden navorschen. maar Hij, die alles weet, kent haar en vond. haar door zijn verstand; Hij, die in den eeuwigen tijd de aarde bereidde en haar met vee en viervoetige dieren vervulde : Hij, die het licht uitzendt, en het gaat; die het roept en het gehoorzaamt Hem bevend. De sterren ,raven echter licht op hare wachtposten en waren verblijd; zij zijn geroepen en zeiden : Hier zijn wij, en flikkerden Hem blijmoedig teyen, Die haar gemaakt had. Deze is onze God en geen andere zal tegen Hem geschat worden. Deze heeft eiken weg der wijsheid gevonden en haar gegeven aan Jacob. zijn dienaar, en aan Israël, zijn welbeminde. Daarna is Hij (de persoonlijke wijsheid, Gods Zoon) op aarde gezien en heeft met de menschen omgegaan.

Laat ons bidden

t. Buigen wij de knieën. i$. Richt u op.

God, die door de roeping der volken uwe

Kerk voortdurend uitbreidt; geef genadiglijk

uwe

voortdurende bescherming over hen, die Gij door het water des Doopsels af-

Sluiten