Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sancta Maria Magdaléna, H. Maria Magdalena, bid

ora pro nobis. voor ons.

Smifta Agatha, H. Agatha,

Smicta Lucia, n H. Lucia, 2!

Sancta Agnes, H. Agnes,

Sancta Csecilia, 3 Cecilia, o

Sancta Agatha, (met 1 H. Agatha,(metPaasch- -1 l\iaschzaterdag), g. zaterdag), §

Sancta Catharina, 3' H. Catharina, V

Sancta Anastasia, H. Anastasia,

Oinnes Sanctse Virgines Alle HH. Maagden en Weet Viduae, orate pro no- duwen, bidt voor ons. bis.

Omnes Sancti et Sanctae Alle Heiligen Gods, bidt Dei, intercédite pro no- voor ons.

bis.

Propitius esto, paree no- Wees genadig, spaar ons,

bis, Dómine. Heer.

Propitius esto, exaudi nos, Wees genadig, verhoor

Dómine. ons, Heer.

Ab omni malo, libera nos, Van alle kwaad, verlos

Dómine. ons, Heer.

Ab omni peccato, Van alle zonde,

Ab ira tua, Van uwen toorn,

A subitanea et impro- g; Van een haastigen en ^ visa morte, of onvoorzienen dood, ra

Ab iusidiis didboli, 3 Van de lagen des dui- ö

o vels' o

Ab ira et ódio et omni y Van gramschap, haat 3 mala voluntdte, ö en alle kwade gezind--

| heid, W

A spiritu fornicatiónis, ~ Van den geest der on- 2> zuiverheid,

A fidgure et tempestdte. Van bliksem en onweer,

41 30

Sluiten