Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beden van uw volk met de opgedragen offeranden; opdat hetgeen door de Paaschgeheimen is begonnen, door uw toedoen ons ook tot een eeuwig geneesmiddel strekke. Door onzen Heer Jesus-Christus.

Prafatie van Pasclien, bladz. 660.

Het « Agnus Dei, » waarin tot driemaal de vrede wordt afgebeden, wordt lieden niet gelezen, omdat immers de dag nog niet verschenen is, waarop Christus aan de Apostelen en Leerlingen den vrede had gegeven.

Aanstonds na de Nuttiging worden de Vespers (Avondgebeden) gezongen door het Koor.

Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.

Psalm 116

Laudate Dóminum, om- Looft den Heer, gij alle nes gentes; laudate eum, natiën; looft Hem, gij alle omnes pópuli. volken.

Quóniam confirmata est Want zijne barmhartigsuper nos misericórdia heidis over ons bevestigd ejus; et véritas Dómini en 's Heeren waarheid manet in aetérnum. blijft in eeuwigheid.

Gloria Patri, et Filio, Glorie zij den Vader, en et Spiritui Sancto. den Zoon, en den H. Geest.

Sicut erat in principio, Gelijk het was in het et nunc, et semper, et in begin, en nu, en altijd, en saecula sseculórum. A-inde eeuwen der eeuwen, men. Amen.

Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.

Sluiten