Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Priester begint de eerste ivoorden van de

Antifoon vóór het Magnificat:

Véspere autem Sabba-I Op den laten avond nu tj . Ivan den Sabbat:

Het Koor vervolgt:

Ouse lucéscit in prima Bij het aanbreken van

Sabbati venit Maria Ma-den eersten dag der week,

gdaléne', et altera Maria kwamen Maria Magdalevidére sepülchrum, alle- na en de andere Maria [het graf bezien, alleluja.

Magnificat

1. Magnificat * animal Mijne ziel verheft den

meaDóminum, . , ,, . r»

2. Et exsultavit spiritus En gejubeld heeft m jn meus * in Deo, salutari geest in God, mijn Zaligmeo maker.

3. Quia respéxit humi- Omdat Hij neerzag op litltem ancillae sus; 'de geringheid zijner ecce enim ex hoe beatam dienstmaagd , want :«et me dicent omnes genera- van nu af zullen. a g tiónes. slachten mij zalig noe

men.

4. Quia fecit mihi ma- Omdat Hij

zna qui potens est, * et gen aan Mij gedaan heef , sanctum Nomen ejus. Hij die machtig is, en lig is zijn Naam.

5. Et misericórdia ejus En zijne barmhartig, 5p„,,én« in progênies • g timéntibus eum. gesiacni

Hem vreezen.

6 Fecit poténtiam in Hij heeft kracht uitgebrachio suo: * dispérsit werkt door zijnen arm .

Sluiten