Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen gedacht of verwachting hadden; zij zullen berouw gevoelen en in benauwdheid huns gemoeds al zuchtende zeggen : Deze zijn het, die wij eenmaal tot voorwerp van onzen spot en hoon maakten. Wij. uitzinnigen, dachten dat hun leven dwaasheid was en hun einde eerloos. Ziet, hoe zij onder de kinderen Gods gerekend worden en hoe hun lot onder de Heiligen is.

_ Alleluja, alleluja.?-. Con- Alleluja, alleluja, i. De ntebüntur coeli mirabilia Hemelen zullen getuigen tua, Dómine : étenim ve- van uwe wonderdaden, o ritatem tuam in Ecclé- Heer : maar ook uwe sia sanctórum. Alleluja, waarheid in de Vergadei'. Tanto témpore vobis- ring der heiligen. Allelucum sum, et non cogno- ja. f. Zoolang reeds ben vistis me? Philippe, qui Ik bij u, en gij kent Mij videt me, videt et Patrem niet? Philippus, die Mij meum. Alleluja. ziet, ziet ook mijn Vader-

Alleluja.

Vervolg van het H. Evangelie volgens Joannes

Jcsus bereidt woningen voor zijne getrouwen. Christus is de weg, de waarheid en het leven. Wie Hem ziet, in Hem gelooft, gelooft ook in den Vader, "want Zij zijn van één wezen.

Te dien tijde zeide Jesus tot zijne Leerlingen : Uw hart ontstelle niet. Gij gelooft in God; gelooft ook in Mij. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen. Indien niet, zou Ik het u gezegd hebben. Want Ik ga u plaats

Sluiten