Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijne rechter- of linkerhand komt Mij niet toe u te geven, doch aan degenen voor wie het van mijnen Vader bereid is. —credo.

Bij de Offerande

« Confitebuntur, » zie bladz. 688.

Stil Gebed

O Heer, nu Gij onze Offers, em., zie bladz.

274.

Prafatie van de Apostelen, bladz. 175.

Bij de Communie

« Lcetabitur, » zie bladz. 689.

Na de Communie

Door hemelsch Brood versterkt, Heer, smeeken wij, ten eeuwigen leven gevoed te worden. Door onzen Heer Jesus-Christus.

Feest der Verschijning van den heiligen Aartsengel Michaël

8 MEI

Dat de Aartsengel Michaël meermalen op aarde verschenen is, blijkt uit de H. Schrift en de overlevering. Eene dier verschijningen viert de H. Kerk heden, n. 1. die, welke onder Paus Gelasius (492496) plaats had in Apttlië, te Siponto. Op verlangen

Sluiten