Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des Aartsengels bouwde de Bisschop dier stad tet plaatse der verschijning eene kerk, aan den heiligen Michaël en de Engelen gewijd, welke eene beroemdt bedevaartplaats geworden is.

In de H. Schrift wordt deze Aartsengel aangt duid als de verdediger der H. Kerk, bijzonder tegen den Antichrist.

Verdubbelen we heden en vernieuwen we onzen ijver en eerbied in het bidden van het Gebed na de Mis, dat de H. Vader Leo XIII heeft voorgeschreven, en dat bij zonder tot den Aartsengel Michaël gericht is, opdat « hij onze verdediger zot « zijn in den strijd, onze beschermer tegen de boos« lieid en lagen des duivels. »

Het begin der Mis

Benedicite Dóminum, T ooft den Heer, gij a omnes Angeli ejus, -L/ zijne Engelen, gij poténtes virtüte, qui fa- machtigen in kracht, die citis verbum ejus, ad au- zijn woord volbrengt om diéndam vocem sermó- gehoor te geven aan de num ejus, alleluja, alleluja, stem zijner uitspraken, alPs. Bénedic, anima mea, leluja, alleluja. Ps. Loof, Dómino : et ómnia, quae mijne ziel, den Heer; en intra me sunt, Nómini al wat in mij is zijn heili' sancto ejus. p. Glória Pa- gen Naam. f. Glorie zi tri. — Benedicite. den Vader. — Looft.

Gebed

God, die in wondere orde de bedieningen der Engelen en menschen bedeeld hebt;

Sluiten