Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geef genadig, dat ons leven op aarde beschermd worde door hen, die U altijd in den hemel dienen. Door onzen Heer Jesus-Chris-

tus.

Lezing uit het Boek der Openbaring van den H. Apostel Joannes

In die dagen heeft God de dingen, die dadelijk geschieden moeten, bekend gemaakt, zendende zijn Engel aan zijn dienaar Joannes, die het Woord Gods betuigd en getuigenis gegeven heeft van Jesus-Christus, al wat hij gezien heeft. Zalig, die leest en hoort de woorden dezer profetie, en behoudt hetgeen daarin geschreven staat: want de tijd is nabij. Joannes aan de zeven kerken, welke in Azië zijn. Genade zij ulieden en vrede van Hem, die is en was, en zal komen : alsook van de zeven geesten, die voor het aanschijn van den troon staan : alsnog van Jesus-Christus, die getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene der dooden, en Vorst van de koningen der aarde, die ons bemind en ons van onze zonden in zijn Bloed gewasschen heeft.

Alleluja, alleluja, f. Sancte Michael Archangele, defénde nos in prselio, ut non pereamus in treméndo judicio. Alleluja.

Alleluja, alleluja, t. Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in strijd, opdat wij niet vergaan in Ihet schrikwekkend oor-

Sluiten