Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derworpen; en hij bad vurig, dat het niet zou regenen op aarde, en gedurende drie jaren en zes maanden regende het niet. En andermaal bad hij: en de hemel gaf regen en de aarde vruchten. Mijne broeders, indien iemand onder u van de waarheid verdwaald is. en iemand hem bekeert; moet hij weten, dat hij, die een zondaar van zijnen dwaalweg terug doet keeren, diens ziel van den dood zal redden, en eene menigte zonden bedekken.

Alleluja, f. Confitémini Alleluja, f. Looft den Dómino, quóniam bonus: Heer, want Hij is goed; quóniam in saïculum mi- want tot in eeuwigheid sericórdia ejus. duurt zijne barmhartig»

heid.

Vervolg van het H. Evangelie volgens Lucas

De kracht van een vurig, aanhoudend gebed voor geestelijke en tijdelijke zaken.

In dien tijd zeide Jesus tot zijne Leerlingen : Zoo iemand uwer een vriend heeft, en hij gaat te middernacht tot hem; en zegt tot hem : Vriend, leen mij drie brooden, want mijn vriend is van de reis bij mij gekomen, en ik heb niets om hem voor te zetten; en zoo hij dan binnen antwoordt, en zegt: Val mij niet lastig, de deur is al gesloten, en mijne kinderen zijn even als ik al naar bed, ik kan niet opstaan en ze u geven; als hij dan

Sluiten