Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ter afbeelding-, dat Jesus van de aarde verdween, wordt heden na het Evangelie, hetwelk de Hemelvaart verhaalt, de Paaschkaars, waardoor Jesus voorgesteld werd, gedoofd en weggenomen.

Het begin der Mis

Viri Galilaei, quid ad- * Jannen van Galilaea miramini aspiciéntes 1V1 wat staat gij vol in coelum? alleluja : quem- verwondering naar den admodum vidistis eum hemel te zien? alleluja; ascendéntem in coelum, ita gelijk gij Hem hebt zien véniet, alleluja, alleluja, ten hemel varen, zoo zal alleluja. Ps. Omnes gen- Hij komen (ten oordeel), tes, plaüdite manibus : alleluja, alleluja, alleluja. Jubilate Deo in voce ex- Ps. Klapt, alle volken, in sultatiónis. Glória Pa- de handen : Juicht God tri. — Viri Galilaei. met vroolijke stem toe.

f.Glorie zijden Vader. — Mannen van Galilaea.

Gebed

Verleen ons, bidden wij U, almachtige God, dat wij, die gelooven, dat heden uw Eeniggeboren, onze Verlosser, ten hemel gestegen is, zeiven ookinden geest in denhemel vertoeven. Door denzelfden onzen Heer J-.C.

Voorlezing uit de Handelingen der Apostelen

Eerstens, (1) heb ik, o Theophilus, gespro-

(1) In het Evangelie van den H. Lucas. Lucas nu is ook de schrijver van de « Handelingen der Apostelen. »

Sluiten