Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar den hemel te zien? Deze Jesus, die van u weggenomen is naar den hemel, zal zóó (terug) komen, gelijk gij Hem hebt zien ten hemel gaan.

Alleluja, alleluja, y. A- Alleluja, alleluja, f. God scéndit Deus in jubilati- is onder gejuich opgevaóne, et Dóminus in voce ren, en de Heer op den tubae. Alleluja, f. Dótni- klank der trompet. Allenus in Sina in sancto, luja. p. De Heer was op ascendens in altum, capti- Sina, den heiligen berg varn duxit captivitatem. opklimmend (ten hemel) UJa- voerdeHijdegevangenen

(uit het Voorgeborchte) weg, (met zich ten hemel). Alleluja.

Vervolg van fust H. Evangelie volgens Marcus

In dien tijd, als de elf Leerlingen aan tafel zaten, verscheen hun Jesus, en maakte hun een verwijt van hunne ongeloovigheid en ongevoeligheid des harten, waarmede zij hen niet hadden geloofd, die gezien hadden, dat Hij verrezen was. En Hij sprak tot hen : Gaat in de geheele wereld en predikt het Evangelie aan alle schepselen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; die echter niet geloofd zal hebben, zal verloren gaan. De teekenen (wonderen) die hen zullen volgen, die gelooven, zijn : in mijnen Naam zullen zij de duivelen uitdrijven : nieuwe talen spreken ;

Sluiten