Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Oua victus es cle- Hoe heeft uw ontfer-

méntia, ming' met de aarde be"

Ut nostra ferres crimi- gaan, na ? U zeiven ons juk op de

Mortem subires inno-schouders gelaan? cens Hoe heeft uw liefde

A 'morte nos ut tólle- voor 't menschdom geres? boet,

En hebt Gij de wereld gekocht met uw Bloed?

a Perrümpis inférnum Hoe hebt Gij den dood chaos ■ en de hel overkracht,

Vinctis caténas détra- En't schepsel opnieuw his. tot zijn Schepper ge-

Victor triümpho nóbili bracht!

Ad déxteram Patris se- Hoe toogt Gij, Verwin. naar door lijden en kruis.

Voor eeuwig terug in het vaderlijk huis,

En zit daar in glans aan Gods rechterhand neêr,

Als Rechter der volken. Verlosser en Heer!

4 Te cogat indulgén- O hoor toch de stem tja van die vrij zijn gekocht,

Ut damna nostra sarei- O dat onze beê tot U as doordringen mocht,

Tuique vultus cómpo- Zoo knelt ons geen band tes meer, of drukt ons geen

Dites beato lümine. schuld,

Maar wordt dra de wensch onzer harten vervuld,

Sluiten