Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«£iu d™ •" " E» wij heü

nostris c«- TT.

J. I««™

Sis dulce vitae prami.taaT ^WOrdt'vcr"

Um' mCn' Bl'jf Gij onze gids en

ons doelwit op aard,

Totdat al de tranen van smart, hier geschreid,

Verpaarlen in vreugd, die Ge omhoog ons beIreidt.

Vigilie van Pinksteren ~

Vroeger werd het H. Doopsel toegediend alleen daags voor Paschen en daags vóór Pinksteren

gesteld) et7 lTT 2°°'ang k°" worden uit' n, L J t °f °P 1 dag de v»nt gewijd. D* Plechtigheden zijn dezelfde als die op Paasch-

£ hlJ { w,jde" d" waters, zie bladz. 6-0 gebruikt worden, met dit verschil dat slechts zes

b22l TJ \ Worden'die "He min of meer betrekking hebben op het Doopsel; ook de gebeden zijn aan dezen dag eigen.

Om den langen duur wordt ook nu de « Introïtus»: Begin der Mis, weggelaten.

Eerste Voorspelling

In die dagen : God beproefde Abraham cnz.y zie bladz. 606. *

Sluiten