Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Veni, Pater paupe- Kom,armen-troost,kom, rum, dat uw schittrend aange-

Veni, dator münerum, zicht Veni, lumen córdium. In ons gemoed genade en klaarheid neêr doe dalen;

3. Consolator óptime, Kom, beste raadsman, Dulcis hospes animse, heul en toeverlaat voor 't Dulce refrigérium. hart,

Die als ge in 't binnenst' heerscht er vrede en vreugd doet wonen,

4. In labóre réquies, Die laafnis schenkt in In aestu tempéries, druk, verademing in smart, In fletu solatium. Kom, wil U ook met ons

geschrei meêwarig toonen,

5. O lux beatissima, Ons bijstaan in de hitte Reple cordis intima van den dag, uw gloed Tuórum fidélium. Aan onze zielen, die U

trouw zijn, mild bedeelen,

hart en godvruchtig bidden een volle aflaat, ééns in de maand, op een dog naar verkiezing, mits zij biechten, communiceeren, enz.

2o Een aflaat van 300 dagen aan allen, die op Pinksterdag en onder liet octaaf ten minste met rouwmoedig hart godvruchtig bidden dezen lofzang, en bovendien ter intentie van Z. H. den Paus.

3° Een aflaat van 100 dagen op alle overige dagen des iaars, te verdienen telkens als men godvruchtig en met rouwmoedig hart dezen lofzang uitspreekt, en bidt tot intentie van Z. H. den Paus.

Sluiten